S.S.R.-RotterdamSocietas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis
Voor bedrijvenWord ook lid!
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op website

Huishoudelijk Reglement

Hoofdsponsor

Huishoudelijk reglement van de Rotterdamse Studenten Sociëteit ‘Koinoonia’

 • Toegang tot de R.S.S. ‘Koinoonia’ is voorbehouden aan leden van S.S.R.-Rotterdam, met uitzondering van openbare evenementen, welke door het bestuur aangegeven worden.
 • U dient altijd een identiteitsbewijs bij u te dragen.
 • Gevonden voorwerpen moeten bij het bestuur ingeleverd worden.
 • Bij betreding van de R.S.S. ‘Koinoonia’ dient u waar nodig mee te werken aan controle op drugs- en wapenbezit.
 • Aanwijzingen van het bestuur, beveiliging en vrijwilligers van de R.S.S. ‘Koinoonia’ dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Het is niet toegestaan:

 • Soft- en harddrugs, zoals opgenomen in de Lijst 1 en 2 van de Opiumwet, te bezitten, gebruiken of te verhandelen. Indien een lid betrapt wordt op het bezit, gebruik of verhandelen hiervan volgen ernstige sancties.
 • Te roken anders dan in de daarvoor aangegeven ruimtes. Leden die deze regel overtreden, worden bestraft met een boete ter hoogte van €50,- en een nader te bepalen schorsing. Voor overige bezoekers volgt uitzetting voor die avond plus de bovenstaande boete.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden te bezitten of te gebruiken.
 • Brandtrappen te betreden, behoudens noodsituaties. Leden en bezoekers die deze regel overtreden, worden bestraft met een boete ter hoogte van minimaal €40,- en een nader te bepalen schorsing. Voor overige bezoekers volgt uitzetting voor die avond, naast de zojuist genoemde boete.
 • Het brandalarm onnodig af te laten gaan. Er zal een boete tussen de €50,- en €150,- volgen, afhankelijk van eventuele opzet. Daarnaast zal een eventuele boete van de brandweer verhaald worden.
 • Diefstal of vernielingen te plegen. Eventuele schade plus een boete van €50,- zal worden verhaald op de dader(s).
 • Ongepast of gewelddadig gedrag te vertonen. Uitzetting en een nader te bepalen schorsing en/of boete zullen volgen.
 • Bij ons gekochte alcohol te consumeren buiten de sociëteit.
 • Zich hinderlijk op te houden dan wel op andere manier hinder te veroorzaken in de nabije omgeving van de sociëteit.
 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Te urineren of braken anders dan op de hiervoor bestemde plekken. Boete: €25,-.

De toegang kan u worden ontzegd indien u:

 • Geen lid bent van S.S.R.-Rotterdam.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Een opgelegde boete niet wilt betalen.
 • Een eerdere toegangsontzegging heeft gekregen.

Bij het overtreden van dit reglement:

 • Kunt u een boete krijgen.
 • Kunt u een toegangsontzegging krijgen.
 • Schakelen wij indien nodig de politie in.

Sponsoren

Realisatie: verenigingenweb