S.S.R.-RotterdamSocietas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis
Voor bedrijvenWord ook lid!
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op website

Geschiedenis

Hoofdsponsor

Onder invloed van de verzuiling aan het eind van de 19e eeuw werd op 9 februari 1886 in Leiden de Unie “Hendrik de Cock” opgericht. De Unie was bedoeld als vriendenkring van gereformeerde studenten met als doel “den omgang te bevorderen tusschen deze geestverwante jongemenschen, teneinde ze op die wijze met Gods hulp te behoeden voor de gevaren en de verleiding van het studentenleven en ze te wapenen tegen de ongeloofstheoriën, die in deze dagen als de hoogste wijsheid ex cathedra verkondigd worden”. In 1901 werd de grondslag verbreed, en veranderde de unie in een confessioneel-gereformeerde vereniging waar alle studenten van gereformeerde belijdenis toe konden treden. In 1905 werd de naam van de unie gewijzigd in Societas Studiosorum Reformatorum.

Sinds de oprichting in 1886 ontstonden langzamerhand afdelingen in alle universiteitssteden, achtereenvolgens in Leiden, Amsterdam, Utrecht, Delft, Groningen, Rotterdam, Wageningen en Eindhoven. Na de Tweede Wereldoorlog sloeg de secularisatie langzamerhand toe binnen S.S.R. Dit leidde tot de opkomst van nieuwe christelijke studentenverenigingen, of tot verenigingen die zich van S.S.R. afsplitsten omdat de verenigingen niet christelijk genoeg waren. Met de overgebleven leden werd de unie steeds meer een verband van ‘gewone’ gezelligheidsverenigingen.

Tot 1966 hadden alle afdelingen van de Unie een gezamenlijke grondslag. De verschillende afdelingen wilden echter steeds liever een eigen koers varen, maar voelden zich door de grondslag bekneld. In 1966 werd de grondslag van de unie daarom zodanig verbreed, dat de afdelingen in de verschillende steden zelf hun grondslag konden kiezen. Door die nieuwe opzet maakte de unie zichzelf overbodig, en werd deze in 1969 opgeheven. Met uitzondering van de afdeling in Rotterdam, verwijderden uiteindelijk alle oorspronkelijke afdelingen hun puntjes uit de afkorting en verwerden tot algemene studentenverenigingen of veranderden zelfs helemáál van karakter. Zo komt het Reformatorum in onze afkorting nog wel voor, maar komt dit binnen de vereniging niet meer naar voren.

 

 

Sponsoren

Realisatie: verenigingenweb